pátek 22. srpna 2008

***

Zvuková stopa pokroku
Majetnicky se chápat dramat
rytmem dělit okna příběhu
vložit jevišti do úst orchestr

Kde končí list větví se řeč

Nevstoupíš dvakrát do jedné řeči
stopy se liší

sobota 16. srpna 2008

t9 zen: sobota 16/8/2008

naši - obři

Nádherně podivné místo

The world is a wonderfully weird place, consensual reality is significantly flawed, no institution can be trusted, certainty is a mirage, security a delusion, and the tyranny of the dull mind forever threatens -- but our lives are not as limited as we think they are, all things are possible, laughter is holier than piety, freedom is sweeter than fame, and in the end it's love and love alone that really matters.
Tom Robbins, z chystaného románu B is for Beer (via AFTRLife)

(Přibližně česky:
Svět je nádherně podivné místo, konsensuální realita je významným způsobem narušená, nelze důvěřovat byť jediné instituci, jistota je přelud, bezpečí je klam a jsme neustále ohroženi tyranií blbosti. Ale náš život není tak omezený, jak si myslíme - možné je všechno, smích je posvátnější než zbožnost, svoboda je sladší než sláva a v konečném důsledku záleží na lásce, pouze na lásce.
)

pátek 15. srpna 2008

Wagon 3/08 je na kolejích

Almanach Wagon
Jelikož Wagon stále ještě nemá RSS feed, je nezbytné ho občas navštěvovat přímo. Letní číslo, letos už třetí, je online od 14/8.

středa 6. srpna 2008

Hudba

Při čtení tohoto jsem si vzpomněl na toto.

úterý 5. srpna 2008